even wachten aub...

PRIVACYBELEID

Bij Sinelco hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid vindt u alle relevante informatie die van toepassing is op ons gebruik van de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en bezoekers van onze websites, ongeacht het kanaal (online of persoonlijk) of de middelen die u gebruikt om met ons te communiceren.

 

Indien u ons persoonsgegevens van andere personen verstrekt, bijvoorbeeld van uw medewerkers, verzoeken wij u vriendelijk deze personen op de hoogte te stellen van ons privacybeleid voordat u ons hun persoonsgegevens toevertrouwt. Evenzo zullen wij al het mogelijke doen om u en deze personen te informeren en te verzekeren dat persoonsgegevens bij ons veilig zijn.

 

Wij zijn transparant over welke persoonsgegevens wij kunnen verwerken en voor welke doeleinden. Wij informeren u over uw rechten met betrekking tot uw gegevens. U vindt ook meer informatie over elke verwerking van uw gegevens als u met ons communiceert via onze websites of anderszins (bijv. via e-mail).

 

Wij stellen u alle informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, permanent ter beschikking. Wij behouden ons evenwel het recht voor om ons privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen indien de wetgeving of onze interne procedures dat vereisen. De huidige versie van ons privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website.

 

Als u informatie wenst over hoe wij cookies op een specifieke website gebruiken, raden wij u aan het Cookiebeleid dat op die website is gepubliceerd, te raadplegen.

 

1.  DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN UW GEGEVENS

 

De juridische entiteit die de verwerking van uw persoonsgegevens controleert, is Sinelco International bv.

 

Sinelco International bv is een Belgische vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van België onder nummer 0400.208.340:

 

Sinelco International bv

Klein Frankrijkstraat 37

B-9600 Ronse

 

BTW-nr. BE0400.208.340

 

RPR/RPM Gent

 

Sinelco International bv heeft de doeleinden en middelen van de verwerking bepaald. Daarom is Sinelco de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking kan evenwel ten behoeve van Sinelco International bv of een van de volgende gelieerde bedrijven plaatsvinden: Sinelco Italiana s.r.l. en Sinelco Group bv.

 

Voor verwerkingen voor wettelijk vereiste doeleinden (zoals de garantie na verkoop), compliance (zoals post-marketing toezicht op cosmetische producten) of fiscale of boekhoudkundige doeleinden moeten Sinelco International bv en de met haar gelieerde bedrijven samen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden beschouwd. In dit geval hebben wij de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens gezamenlijk geregeld en zijn wij er gezamenlijk verantwoordelijk voor.

 

Sinelco International bv en de gelieerde bedrijven worden hierna 'Sinelco', 'wij', 'ons' en 'onze' genoemd.

 

2.  DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN

 

Afhankelijk van het doel waarvoor wij uw gegevens van tijd tot tijd verwerken (zie hieronder), kan Sinelco de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

Voor klanten

 

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam(1)(2); adres(1)(2); e-mailadres(1)(2); vast en/of mobiel telefoonnummer(1)(2); geboortedatum indien van toepassing(2); functie of titel indien van toepassing*(1)(2); taal en land vanwaar u met ons communiceert(1)(2));

 

(2) economische en transactiegegevens (bijv. btw-nummer indien van toepassing(1); betalings- of kaartgegevens(1); accountnummer van de klant (1)(2); informatie over aankopen, bestellingen, retourzendingen (1)(2); ticketinformatie (1)(2));

 

(3) commerciële gegevens (bijv. wensen met betrekking tot direct marketing (2); deelname van klanten aan opleidingen of promoties (2));

 

(4) verbinding, geolocatie en/of surfgegevens (bijv. locatiegegevens (1); reclame-ID (2); informatie over smaken en voorkeuren (2));

 

(5) (klant) ervaringsgegevens (bijv. klachten en details van klachten (1), opnames van telefoongesprekken met klantendiensten (1), vragen ingediend via onze contactpagina's (1), antwoorden op verzoeken (1));

 

De persoonsgegevens "(1)" moeten worden verstrekt indien u zich als klant wil registreren, en ze worden verwerkt ten behoeve van de verkoop en het daarmee verband houdende wettelijk vereiste doel. De persoonsgegevens "(2)" kunnen worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, afhankelijk van het soort direct marketing dat de klant wenst te ontvangen. Sommige van deze gegevens kunnen ook worden gebruikt voor analytische en statistische doeleinden.

 

Sinelco kan specifieke promoties voorbehouden voor gesegmenteerde klanten, bijv. op basis van de aankoopgeschiedenis, het soort klant, de geboortedatum of de wensen van de klant.

 

Voor leveranciers

 

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam; adres; vast en/of mobiel telefoonnummer; e-mailadres; type leverancier; functie of titel; taal en land vanwaar u met ons communiceert);

 

(2) economische en transactiegegevens (bijv. btw-nummer indien van toepassing, betalings- of kaartgegevens, contractinformatie);

 

Leveranciers moeten alle bovenstaande informatie verplicht verstrekken. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van de aankoop en het daarmee verband houdende wettelijk vereiste doel.

 

 

Voor bezoekers van de websites

 

(1) Identiteitsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, taal en land vanwaar u met ons communiceert);

 

(2) verbinding, geolocatie en/of surfgegevens (bijv. locatiegegevens, reclame-ID);

 

(3) (klant) ervaringsgegevens (bijv. vragen ingediend via onze contactpagina's, antwoorden op vragen).

 

Deze gegevens worden op louter vrijwillige basis verstrekt. Als u echter een verzoek instuurt, moet u uw naam en elektronische contactgegevens invullen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt om passend gevolg te geven aan uw verzoek en voor analytische en statistische doeleinden.

 

Daarnaast wijzen wij erop dat wanneer u onze sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt, wij ook gegevens van deze aanbieders van sociale media of hun partners over uw profiel kunnen ontvangen, zoals: uw naam, geslacht, geschatte leeftijd, profielfoto en/of online activiteiten. Wij ontvangen deze gegevens in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de aanbieder van sociale media. Wij raden u aan om ze zorgvuldig te lezen.

 

3.  DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Sinelco verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en leveranciers, alsook van medewerkers van haar klanten en leveranciers, en van de bezoekers van haar websites, voor de volgende doeleinden:

 

 1. Het doel van verkoop

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op de verzending van offertes, facturatie, dienst na verkoop, beheer van de klant- of verkooprelatie (ook in de context van e-commerce), alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel.

 1. Het doel van direct marketing

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, contactpersonen van klanten en potentiële klanten met het oog op direct marketing.

 1. Het doel van aankoop

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, contactpersonen van leveranciers en potentiële leveranciers met het oog op aankoop, dienst na verkoop, beheer van de leveranciersrelatie, alsook voor wettelijk vereiste doeleinden gelinkt aan dit doel.

 1. Analytische en statistische doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de websites voor analytische en statistische doeleinden, d.w.z. om de bruikbaarheid van onze websites te analyseren en om de kwaliteit van onze goederen en diensten te verbeteren.

 1. Het doel om te reageren op verzoeken van bezoekers van onze websites

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze websites die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van het verzoek dat de bezoeker via de contactpagina verstuurt.

 1. Wettelijk vereiste doeleinden

Verwerking van persoonsgegevens indien vereist om wettelijke redenen (zoals garantie na verkoop), compliance (zoals post-marketing toezicht op cosmetische producten) of fiscale en boekhoudkundige redenen.

 1. Het doel van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

Verwerking van persoonsgegevens in geval van conflicten of potentiële conflicten (bijv. communicatie met advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar).

 

De rechtsgrond voor deze verwerkingen is respectievelijk:

 

 1. Voor het doel van verkoop

Voor zover u als klant een natuurlijke persoon bent van wie de persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel om onze koop- of dienstenovereenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren.

 

Voor zover u een medewerker van onze klant of potentiële klant bent en uw contactgegevens door de klant of de potentiële klant zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of voor de communicatie met of de opvolging van een offerte aan de klant, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Sinelco en de klant om de totstandkoming of de uitvoering van onze koop- of dienstenovereenkomst te organiseren en met elkaar te communiceren.

 

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, zijn wij van mening dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Indien u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 1. Voor het doel van direct marketing

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing is onze rechtsgrond ofwel:

 

    1. Om de verkoop te bevorderen, de relatie met de klanten te versterken, de klantentrouw te vergroten, enz. beroept Sinelco zich op haar legitieme belangen.

Voor verwerkingsactiviteiten die algemeen als weinig indringend worden beschouwd (bijv. met de gewone post verzonden promoties) menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Indien u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 

Wij kunnen dezelfde rechtsgrond van ons legitiem belang ook inroepen voor nieuwsbrieven die wij via e-mail naar onze eigen klanten sturen, als wij uw e-mailgegevens rechtstreeks van u hebben ontvangen in de context van een verkoop en wij ze uitsluitend gebruiken voor de promoties van eigen, vergelijkbare producten van Sinelco. Elke nieuwsbrief bevat echter een link waarmee u zich uit de nieuwbrief kunt uitschrijven.

 

    1. Voor marketinginitiatieven zoals u bellen of tekstberichten sturen, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

 

Hetzelfde geldt voor e-mailnieuwsbrieven die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen.

 

Uw toestemming wordt gevraagd op het moment dat wij uw persoonsgegevens ontvangen (bijv. wanneer u een aankoop doet via onze webshops op onze websites). Dit gebeurt gewoonlijk in de vorm van een klein menu met verschillende vakjes die u kunt aanvinken:

 

"Ik wil graag het volgende ontvangen:

e-mail nieuwsbrieven

promotionele tekstberichten voor [producten]

telefonische oproepen om me te informeren over promoties voor [producten]"

 

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zoals uiteengezet in punt 6 hierna.

 1. Voor het doel van aankoop

Voor zover u als leverancier een natuurlijke persoon bent van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel om onze koop- of dienstenovereenkomst met u te sluiten en/of uit te voeren.

 

Voor zover u een medewerker van de leverancier bent en uw contactgegevens door de leverancier of de potentiële leverancier zijn verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de communicatie met of de opvolging van een offerte of verkoop van de leverancier, is onze rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen nagestreefd door Sinelco en de klant om de totstandkoming of de uitvoering van onze koop- of dienstenovereenkomst te organiseren en met elkaar te communiceren.

 

Gelet op het beperkte gebruik dat van uw contactgegevens wordt gemaakt, zijn wij van mening dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Indien u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 1. Voor analytische en statistische doeleinden

Voor de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) klanten, contactpersonen van klanten en bezoekers van de websites met het oog op het analyseren van de bruikbaarheid van onze websites en het verbeteren van de tevredenheidsgraad van klanten en bezoekers met betrekking tot onze goederen en diensten, is onze rechtsgrond de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen die Sinelco nastreeft om de ervaring van klanten en bezoekers van onze websites te verbeteren en een hogere kwaliteit van dienstverlening te bieden.

 1. Voor het beantwoorden van vragen van bezoekers van onze websites

Voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van onze websites die de contactpagina invullen, met als enige doel het beantwoorden van de vragen die de bezoeker via de contactpagina verstuurt, is onze rechtsgrond de noodzaak voor het doel van de legitieme belangen van Sinelco om uw verzoek te behandelen en daar gevolg aan te geven.

 

Aangezien u het initiatief hebt genomen om uw verzoek via de contactpagina te versturen (en wij veronderstellen dat u een antwoord wenst) en het beperkte gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt om u te antwoorden, menen wij dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en vrijheden. Indien u het daar niet mee eens bent, verzoeken wij u om onderstaand punt 6 over uw wettelijke privacyrechten te raadplegen.

 1. Voor wettelijk vereiste doeleinden

De rechtsgrond voor deze verwerking is te vinden in Europese of nationale wetgeving.

Een specifiek geval van verwerking voor wettelijk vereiste doeleinden is de verwerking van persoonsgegevens (waaronder gezondheidsgerelateerde gegevens) om te voldoen aan de wetgeving inzake post-marketing toezicht op cosmetische producten.

Naar aanleiding van een klacht van een klant kunnen wij specifiek de gezondheidsinformatie van de klant verwerken. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om deze klacht te behandelen en te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig EU-Verordening (EG) nr. 1223/2009 inzake cosmetische producten, en niet voor andere doeleinden. Wij nemen passende voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld door de toegang tot deze gegevens te beperken en waar mogelijk gebruik te maken van pseudonimisering.

 

 • Krachtens bovengenoemde wetgeving kunnen wij verplicht zijn om de klacht te delen met de persoon die verantwoordelijk is voor het cosmetische product in kwestie (zoals de fabrikant) en/of de nationale bevoegde autoriteit. Voor de behandeling van uw klacht kunnen wij de persoonsgegevens ook doorgeven aan onze verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar:

 

 • Uw toestemming is niet vereist voor onze rapportering (inclusief uw naam en contactgegevens) aan de verantwoordelijke voor het cosmetische product in kwestie en aan onze verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar.

 

Om uw naam en contactgegevens op te nemen in de rapportering aan de nationale bevoegde autoriteiten, vragen wij uw toestemming. Als u geen toestemming geeft, vermelden wij in ons rapport dat de naam en contactgegevens van de gebruiker op verzoek van de klant niet worden gegeven.

 1. Voor het doel van de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen

De rechtsgrond voor deze verwerking is te vinden in de legitieme belangen van Sinelco om

 • intern te organiseren in geval van conflicten of potentiële conflicten;

 • juridisch advies en vertegenwoordiging te vinden;

 • te communiceren met de verzekeringsmaatschappij en verzekeringsmakelaar, en

 • te organiseren voor procesvoering of geschillenbeslechting.

 

 

4. DUUR VAN DE VERWERKING EN BEWARING VAN GEGEVENS

Voor klanten

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doeleinde van verkoop, zolang u de status van een actieve klant hebt. Dit betekent dat u regelmatig onze producten koopt, onze webshops bezoekt en/of aan promoties deelneemt. Persoonsgegevens van niet-actieve klanten worden bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is, of voor de duur waarin uw aankopen aanleiding kunnen geven tot rechtsvorderingen.

 

We verwerken uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing totdat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dat doel, of indien de verwerking gebaseerd was op uw toestemming, totdat u uw toestemming intrekt.

 

Voor leveranciers

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is in de context van de contracten die wij met u hebben gesloten. Na de beëindiging van onze actieve samenwerking met u, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang dat om wettelijke, compliance, fiscale of boekhoudkundige redenen nodig is.

 

Voor bezoekers van onze websites die onze contactpagina invullen

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens zolang het nodig is om uw verzoek te behandelen en er gevolg aan te geven. Daarna worden de gegevens niet bewaard (tenzij in voorkomend geval in de context van een andere verwerking voor andere doeleinden zoals uiteengezet in dit privacybeleid).

 

5.  CATEGORIEËN ONTVANGERS EN DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

 

Sinelco maakt deel uit van een grotere groep van bedrijven gelieerd aan Sally Beauty Holdings Inc. Voor de doeleinden vermeld in dit privacybeleid kunnen wij persoonsgegevens delen binnen Sally Group:

 

 • Zoals vermeld in punt 1 is Sinelco International bv de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor zichzelf en voor een aantal gelieerde bedrijven in continentaal Europa. Voor zover deze gelieerde bedrijven aan bepaalde verwerkingsactiviteiten deelnemen, doen ze dat onder toezicht van Sinelco International bv (tenzij de gelieerde bedrijven gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn voor een wettelijk vereiste verwerking).

 

 • Sinelco kan persoonsgegevens aan andere Europese bedrijven van Sally Beauty meedelen, aangezien de organisaties in continentaal Europa en het Verenigd Koninkrijk op managementniveau nauw samenwerken. Deze mededeling is beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden.

 

 • Sinelco kan persoonsgegevens voor de doeleinden doorgeven aan het moederbedrijf in de Verenigde Staten, aangezien het moederbedrijf de bedrijven van de groep specifieke diensten levert (zoals hosting).

 

Voor zover deze mededeling van persoonsgegevens een doorgifte naar het Verenigd Koninkrijk inhoudt, beroept Sinelco zich op het besluit van de Europese Commissie van 28 juni 2021 inzake adequaatheid. Voor doorgiften van persoonsgegevens naar de VS, waar ons moederbedrijf gevestigd is, heeft Sinelco passende contractuele voorzieningen tussen de bedrijven in kwestie. Sinelco neemt ook aanvullende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens op een beveiligde manier worden doorgegeven.

 

Naast de mededeling van persoonsgegevens binnen Sally Group kunnen we met de volgende categorieën van derde verwerkers samenwerken: leveranciers van IT-diensten en -platformen, leveranciers van hostingdiensten; consultants en leveranciers van (direct) marketingdiensten; leveranciers voor logistieke diensten; partners voor productonderhoud, externe advocatenkantoren, verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsmakelaars.

 

Sinelco zal verzekeren dat al zijn verwerkers passende verwerkerscontracten hebben ondertekend.

 

6.  UW RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

U beschikt over een aantal wettelijke rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Sinelco:

 

 • U hebt een recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en ze te laten corrigeren.

 • U kunt Sinelco vragen om uw persoonsgegevens te wissen of om hun verwerking te beperken.

 • Voor zover de verwerking gebaseerd is op de rechtsgrond van een legitiem belang of als de verwerking plaatsvindt voor doeleinden van direct marketing, dan hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 • Voor zover de verwerking op uw toestemming gebaseerd is, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

 • U kunt verzoeken de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven.

 

Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 1 maand na de ontvangst behandelen en u antwoorden. Indien wij uw verzoek wegens om het even welke reden niet kunnen inwilligen, zullen wij u over de redenen hiervoor informeren. Indien we niet in de mogelijkheid zijn om u met zekerheid te identificeren, kunnen we u vragen om een bewijs van uw identiteit te verschaffen als een voorafgaande vereiste om aan uw verzoek tegemoet te komen.

 

Als u zich uitsluitend wenst uit te schrijven van een nieuwsbrief, of als u niet gebeld wenst te worden, kunt u ook op de uitschrijflink in de nieuwsbrief klikken of de beller vragen u niet meer te bellen. Als u een klant bent en uitsluitend uw toestemming in verband met direct marketing wenst te geven of in te trekken, of uw privacy-instellingen wenst aan te passen, dan kan u naar de webshop surfen en de privacy-instellingen zelf aanpassen via uw webshopaccount.

 

Bovendien, als u niet wil dat wij informatie naar derden sturen om u advertenties te tonen, kunt u dat op verschillende manieren doen, zoals het wijzigen van uw voorkeuren op uw apparaat, browser- en/of cookie-instellingen of het bekijken van het privacybeleid en de instellingen van de sociale mediasites waarop u profielen hebt.

 

Als u daarentegen vragen, opmerkingen of klachten hebt in verband met ons privacybeleid of de manier waarop wij uw gegevens verwerken, mag u niet aarzelen om contact met ons op te nemen, telefonisch of via e-mail. U vindt onze contactgegevens onder punt 8.

 

Als u klachten hebt over de manier waarop Sinelco uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u een klacht indienen bij onze toezichthoudende autoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be of de autoriteit van het land waar u uw gewone verblijfplaats hebt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

 

7. WIJZIGINGEN VAN HET PRIVACYBELEID

 

Wij kunnen de informatie in dit Privacybeleid wijzigen wanneer wij dit passend achten of wanneer de wetgeving dit vereist. Indien wij dit doen, zullen wij u via onze website (bijvoorbeeld via een banner of een pop-up), of via uw e-mailadres op de hoogte brengen wanneer de wijziging in kwestie relevant is voor uw privacy. Op die manier kunt u de wijzigingen bekijken, beoordelen en eventueel bezwaar maken of u afmelden voor een dienst of functionaliteit.

 

In elk geval raden wij u aan dit privacybeleid van tijd tot tijd te bekijken voor het geval er kleine wijzigingen worden aangebracht of wij een interactieve verbetering aanbrengen. Dit privacybeleid is altijd terug te vinden op onze websites.

 

8.  CONTACT OPNEMEN MET SINELCO IN VERBAND MET GEGEVENSVERWERKING

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid of uw rechten zoals uiteengezet in punt 6, neem dan contact met ons op:

 

 

Sinelco International bv

Privacy

Klein Frankrijkstraat 37

B-9600 Ronse

 

BTW-nr. BE0400.208.340

 

RPR/RPM Gent

 

Laatste update: 15 maart 2023

Shop online
design by Claeys Comm